Kalite Politikamız

KURUMSAL

Kalite Politikamız

  • Aile Hekimliği Birimlerimizi ziyaret eden her bebek ve çocuğun izleminin, aşılarının ve takibinin gereken sıklıkta ve hekim kontrolü altında yapılması; T.C Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen Demir ve D-Vit preparatların ücretsiz dağıtlılmasının ve düzenli kullanımı konusunda anneye gereken desteğinin sağlanması.
  • Aile Hekimliği Birimimize kayıtlı yeni doğan bebeklerin tespit edilerek takiplerinin ve neonatal tarama programı çerçevesinde topuk kanı hizmetlerinin yürütülmesi.
  • Aile Hekimliği Birimlerimizi ziyaret eden bütün gebelerin öncelikle Anne Sütü konusunda eğitilmesi, düzenli aralıklarla takiplerinin yapılması ve mevcut labratuar imkanlarından en üst düzeyde yararlanması konusunda gereken özenin gösterilmesi.
  • Muayenelerin kurumumuza başvurulan kayıt sıralamasında T:C Sağlık Bakanlığı'nın 2010/73 Sayılı Genelgesi doğrultusunda hizmet akışını yürütmek.
  • Aile Planlaması konusunda bilgi almak isteyen ve bu sebeple Aile Hekimliği Birimlerimize başvuran vatandaşlara hekim kontrolü altında ilgili personel tarafından gereken bilgilendirmenin yapılması,gerekli görünen malzemelerin ücretsiz olarak sağlanması.
  • Kalite uygulamaları çerçevesinde kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak,hedeflere ulaşmak amacıyla hizmetlerin sürekliliğini ölçmek,sistemi sürekli gözden geçirmek,geliştirmek ve iyileştirmek.
  • Kalite Yönetimi Konusunda değişim vce gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde  sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirmesiyle personel niteliği yükselterek hizmet kalitesinde mükemmelliğin yakalanmasına çalışmak.
  • Hizmet sunumundaki tüm personele, kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayışı ve yaklaşımını benimseterek hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.
  • Tıp etiğinden ve yasal mevzuatın gereklerinden ödün vermemek.
  • Tüm personelin ekip ruhu oluşturularak planlama ve uygulamaları gerçekleştirmek.